Dar niepodległości

2014-11-09

„To jest piękne, że w ten trudny czas po odzyskaniu niepodległości, w 1918 roku zmobilizowali się ludzie różnych orientacji [...] pracowali dla Ojczyzny wspólnie [...]

 "Dobrze życzyć Ojczyźnie, to także widzieć jej wartości w aspekcie nadprzyrodzonym [...] Człowiek wierzący wie, że Bóg jest Panem historii" - mówił abp Józef Michalik w rozmowie dla serwisu z 2011 r. W rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę przypominamy wypowiedzi abp. Michalika na temat Ojczyzny. Metropolita Przemyski podkreśla, że jest to dzień jedności narodowej, a poprzez modlitwę "dzień szczególnej jedności wokół krzyża, wokół ołtarza".

 

 >>>posłuchaj rozmowy z abp. Józefem Michalikiem

(wywiad dla Serwisu z 10.11.2011 r. Rozmawiała Marta Dalgiewicz)

 

„Trzeba, żebyśmy Panu Bogu podziękowali za ten dar wolności, ale też byśmy umieli go dobrze zagospodarować".

 

[Fragmenty homilii wygłoszonej w krośnieńskiej Farze 11 listopada 2006 r .]

 

homilia, Krosno, 11 listopada 2006 r.

 

 

***

Z listu pasterskiego do kapłanów archidiecezji przemyskiej,
Przemyśl, 11.11.1995 r.:  

 

„Miłość do własnego narodu jest cechą ludzi szerokich horyzontów, a staje się piękna, kiedy oparta jest na sprawiedliwości i prawdzie, potrafi składać prawdziwą ofiarę. Miłość do Ojczyzny dalekowzroczną być powinna, bo staje się mądra doświadczeniem przeszłości i historii, uświadomieniem niebezpieczeństw, ale też mocna nadzieją lepszej przyszłości, którą każdy naród musi sam wypracować. Przywódcy narodów i pasterze w różny sposób troszczyć się powinni o powierzonego im człowieka, ludzi, narody.

 

Historia naszej ziemi zna walki orężne, zna strajki i bierny opór przeciwko obcym mocarstwom czy ideologiom, zna wartość i odwagę jednostek, ale uczy nas nieustannie, że zwycięstwo przychodzi poprzez wysiłek wspólny: przez jedność w myśleniu i działaniu, przez „Solidarność" całego narodu.

 

Dzisiaj, odpowiedzialność za naród, przejawia się poprzez budowanie sprawiedliwych praw, które wezmą w obronę prostych, uczciwych ludzi, a piętnować będą nieuczciwość, niezależnie od immunitetów poselskich. Odpowiedzialność za naród, to budzenie jego twórczych możliwości, cierpliwe i dalekowzroczne zaprawianie do solidnej pracy, do kultury bycia, do uczciwości".

 

„[...] jesteśmy obywatelami tego państwa i członkami narodu, który przed tysiącem lat wszedł do rodziny Kościoła i Europy poprzez chrzest Mieszka i Dąbrówki, i mamy prawo, tak jak każdy inny naród [...] mówić o losach Polski. Mamy też jeszcze dodatkowy obowiązek, jako pasterze ochrzczonego narodu, nauczać i upominać „w porę i nie w porę" (por. 2 Tym. 4, 2).

 

Wiara sprawdza się w życiu, bo ono egzaminuje nasze myśli i czyny, a Pan Bóg reguluje nasze relacje do bliźnich, do przyjaciół i wrogów, do żyjących uczciwie i grzeszników. „Kościół odrzuca ateizm całkowicie" (KDK 21), ale nie gardzi żadnym niewierzącym, przeciwnie; i w nim widzi obraz Boga i o jego zbawienie troszczy się posługą prawdy i modlitwy".

 

„W głoszeniu prawdy nigdy nie wolno [...] kierować się nienawiścią, ale nadzieją na zrozumienie i nawrócenie, poprzez tworzenie zdrowej opinii społecznej. Niech wreszcie pseudokatolicy odstąpią od rozłamów w myślach i sercach ludzi, niech wiernie realizują naukę Kościoła, której uczy nas Ojciec Święty, niech uderzą się w piersi i zaczną nowe życie wszyscy ci, którzy pobłądzili".

 

„Stoimy dziś przed niebezpieczeństwem zagrożenia bytu Ojczyzny, wyrosłej z chrześcijańskiej tradycji, a jak widzę, stać przed nim będziemy jeszcze szereg lat. [...] „Kościół boleje nad dyskryminacją wierzących, którą niesprawiedliwie wprowadzają niektórzy kierownicy państw" (KDK 21), ale dzieli się swym bólem, bo wierzy w człowieka, w nawrócenie błądzących i siłę nawet tych dziesięciu biblijnych sprawiedliwych, którzy przez zjednoczenie z Bogiem, Jego mocą odwracają dzieje narodów"

 

„Ponawiam serdeczną prośbę, o stałą (codzienną) modlitwę za Ojczyznę, bo ostatecznie to Pan daje światło rozeznania i wolę działania".

 

[cyt. za: Abp Józef Michalik, Mocą Twoją Panie. Wybrane teksty z nauczania pasterskiego (1993-1998), Korczyna 1998]

 

 Zob. też:

"Mądrość, moralność i miłość Ojczyzny" - kazanie (I Kongres Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej, 10-12 listopada 2000 r.)


Refleksja abp. Michalika, Przemyśl, Święto Niepodległości 2006 - nagranie

 

Podziel się:

 

KANAŁ ABP. J.MICHALIKA

 
 

PLIKI COOKIES

Dowiedz się, czym są

>>

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

OK